• 11

  Mar

  Takrif Perkahwinan

  Saturday, April 25, 2009 Takrif Perkahwinan Oleh: Sofiyah Binti Muhammad Mukri Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama peserta-peserta. Sifat duaan ini, iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan, menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. Dalam satu bentuk atau lain, perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Rekod-rekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. Walaupun ahli-ahli antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan, umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang, mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. Di dunia Barat, perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedu
 • 15

  Feb

  Undang-undang Perkawinan

  Undang-undang Perkawinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masin! g-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku Pasal 3 (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
-

Author

Follow Me