• 3

  Mar

  Muhammad adalah nabi umat Hindu ?

  Muhammad adalah nabi umat Hindu ? Agustus 28, 2007 oleh rkh Nabi Muhammad adalah nabi umat Hindu? Kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Mungkinkah nabi Muhammad adalah nabi dari kedua agama itu? Jika dikatakan bahwa nabi Muhammad adalah juga nabi dari umat Yahudi & umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju, mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat2x yg menyatakan kalau kedatangan nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab2x suci pendahulunya, seperti Taurat & Injil. Lima kitab awal dari kitab Perjanjian Lama Kristen adalah apa yg oleh umat Yahudi diakui sebagai Torah/Taurat/Pentatouch, yait
 • 2

  Mar

  Peninggalan Nabi MUHAMMAD s.a.w

  Ringkasan Biografi Nabi Kartu Keluarga Nabi SAW No. Kartu Keluarga 1-5-25-313-120000 1 Pertama makhluk diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammad saw 5 Nabi kelima yang mendapatkan julukan Ulil Azmi dari 5 nabi ( Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad) 313 Rasul ke 313 yang diutus Allah ke Bumi bagi manusia 120000 Jumlah nabi yang di utus ke Bumi dan Rasulallah saw adalah akhir nabi Ringkasan Biografi Nabi SAW Nama Muhammad Rasulallah SAW Nama Bapak Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah Nama Ibu Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Nama Nenek dari Bapak Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah Nama Nenek dari Ibu Burrah binti Abdul Uza bin Utsman bin Abduddar bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • 2

  Mar

  ? Foto Surat Dan Stempel Nabi

  Oleh: Hasan Husen Assagaf Al-Quran turun melalui Jibril as kepada Nabi saw bukan dengan tulisan tapi dengan lisan. Bahkan ayat pertama yang turun kepada beliau bukan Uktub atau Tulislah tapi ayat pertama turun berbunyi Iqra artinya Bacalah. Dari salah satu mujizat Nabi saw yang terbesar adalah bahwa beliau itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kok wahyu yang turun kepada beliau dari Allah baik melalui Jibril atau langsung bisa diterimanya? Karena ingatan dan hapalan Nabi saw super hebat, luar biasa tidak bisa disamakan dengan ingatan dan hapalan orang orang biasa. Maka semua wahyu yang dibacakan Jibril as yang turun dari Allah kepada beliau bisa langsung melekat di ingitan Nabi saw tidak bisa terlepas lagi. Jelasnya, kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi saw itu pintar men
 • 2

  Mar

  ? Foto Rumah Nabi

  Apakah anda sudah pernah melihat foto rumah Nabi, kamar Nabi dan Siti Khadijah, Mihrab Nabi, Kuburan ahli bait Nabi dan foto masjid Al Imam Ali Al-Oraidhi? Saya yakin anda belum pernah melihatnya. Foto foto ini sangat langka dan tidak mudah didapatkan. Alangkah untungnya anda bisa melihat di situs ini foto foto trb.
 • 1

  Mar

  Tiga Watak Di Akhir Zaman

  Kedatangan Imam Mahdi ..da disebutkan dalam Atsar, kata-kata sahabat yang menerangkan tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Menurut riwayat apabila sudah dekat kedatangan Imam Mahdi akan banyak terjadi peperangan, banyak bencana dan banyak bala. Pada masa itu nanti semakin banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Orang mahu berbunuh-bunuhan kerana masalah remeh-temeh. Antara satu kumpulan de-ngan kumpulan lain, begitu juga antara satu negara dengan negara lain berperang kerana masalah kecil. Bencana semakin banyak berlaku, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Begitu juga penyakit, semakin banyak jenis penyakit dan semakin ramai manusia yang berpenyakit. Menjelang datangnya Imam Mahdi nanti akan muncul api yang besa
 • 1

  Mar

  Pernikahan Rasulullah & Khadijah

  Bermimpi Matahari Turun Ke Rumahnya ..ia adalah Khadijah r.a, seorang wanita janda, bangsawan, hartawan, cantik dan budiman. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy khususnya, dan bangsa Arab pada umumnya. Sebagai seorang pengusaha, ia banyak memberikan bantuan dan modal kepada pedagang-pedagang atau melantik orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar negeri. Banyak pemuka Quraisy yang ingin menikahinya dan sanggup membayar mas kahwin berapa pun yang dikehendakinya, namun selalu ditolaknya dengan halus kerana tak ada yang berkenan di hatinya. Pada suatu malam ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, masuk ke dalam rumahnya serta memancarkan sinarnya ke merata tempat sehingga tiada sebuah rumah di kota Makkah yang luput dari sinarnya. Mimpi itu diceritaka
 • 27

  Feb

  Kisah Keistimewaan Nabi Muhammad S.A.W.

  Keistimewaan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dapat dibagi menjadi 2: 1. Keistimewaan beliau dari Nabi lainnya 2. Keistimewaan beliau dari umatnya Keistimewaan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Dibanding Nabi Lainnya Pertama: Beliau adalah kholilullah (kekasih Allah) selain Nabi Ibrahim alaihis salam Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???? ??????????? ???????? ????? ???????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ???? ???????? ???????? ???????????? ????? ?????? ???????? Sungguh aku memohon pada Allah akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Maka Allah Taala memilihku sebagai kekasih-Nya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga ke
 • 8

  Feb

  NABI MUHAMMAD SAW

  ni bukan misteri dunia, tapi sejarah hidup Muhammad Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. Muhammad (bahasa Arab: ????, juga dikenal sebagai Mohammad, Mohammed, dan kadang-kadang oleh orientalis Mahomet, Mahomed) adalah pembawa ajaran Islam, dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (Rasul) yang terakhir. Menurut biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah), ia lahir sekitar tahun 570 di Mekkah (atau “Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). “Muhammad” dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad S.A.W adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-
-

Author

Follow Me