• 3

    Mar

    KETIBAAN NABI MUHAMMAD DALAM KITAB-KITAB AGAMA LAMA

    KETIBAAN NABI MUHAMMAD DALAM KITAB-KITAB AGAMA LAMA oleh Mohd Jamil Mukmin PENDAHULUAN Kelahiran Nabi Muhammad sebagai Nabi Akhir Zaman telah terlebih dahulu diramalkan oleh banyak kitab-kitab agama orang-orang lama zaman itu. Kitab-kitab agama itu termasuklah kitab-kitab Vida, Dasatir dan Injil (Bible). Kenyataan-kenyataan tentang ramalan-ramalan di dalam kitab-kitab agama itu lazimnya disebut sebagai “Khabar Gembira . Orang-orang Islam adalah memegang teguh keterangan-keterangan ini. Kenyataan-kenyataan ramalan yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut: KITAB VIDA DAN DASATIR Salah sebuah kitab agama Hindu yang terkenal ialah kitab Sama Vida. Dalam perenggan 6 dan 8 penggal 11 kitab tersebut ada menyatakan keterangan deinikian. “Ahmad (Muhammad) menerima syariat
-

Author

Follow Me