• 3

    Mar

    Nabi Muhammad di dalam Kitab-kitab Hindu

    Nabi Muhammad di dalam Kitab-kitab Hindu Oleh Dr. Z. Haq Penterjemah: Huda Abdul Rahim Tidak Pernah Ada Satu Umat Pun Tanpa Pemberi Peringatan Qur’an 35:24 Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Qur’an 16:36 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat (untuk menyeru): “Sembahlah Allah (sahaja) dan jauhilah tuhan-tuhan yang palsu itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan hatinya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang ya
-

Author

Follow Me